Mediatheek online raadplegen

Info:
Martine Bilo
Sint Amandsberglaan 17
8400     Oostende
059-70.22.11
bilomartine@hotmail.com

AFSPRAKEN BIJ HET ONTLENEN VAN MATERIAAL UIT DE VAKMEDIATHEEK ZEDENLEER VAN O.V.M. OOSTENDE.

Iedereen kan werken ontlenen. Je krijgt een kaart op je naam die geldig is voor een kalenderjaar. Je mag het materiaal 2 à 3 weken houden.

Afspraken gebeuren ALTIJD TELEFONISCH VOORAF met:

Martine Bilo, verantwoordelijke mediatheek, Tel. 059/702211

Het is evident dat wie iets beschadigt of niet volledig terugbezorgt, de schade betaalt. Materiaal kan tijdens de bureau-uren afgegeven worden op het secretariaat in een gesloten zak met een bijgevoegd blad waarop je naam en alle teruggebracht materiaal vermeld staat. Altijd Martine hiervan telefonisch verwittigen.

Lokaal Mediatheek O.V.M. Oostende:
1ste verdieping V.L.C. De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende.