De ouderwerking van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging (HVV) bewaakt de kwaliteit van de lessen zedenleer. De opzet van de lessen zedenleer is een morele vorming in een open geest, waarbij de leerling op weg wordt geholpen om zelf normen en waarden te ontdekken en zo een zelfstandig en kritisch ingesteld mens te worden. Geen onderricht in de strikte betekenis van het woord, maar een deskundig begeleide ontdekkingsreis. Daar staat de inzet van de leerkracht moraal borg voor.
De oudervereniging voor de moraal ijvert onder meer voor de best mogelijke opleiding van de leerkrachten zedenleer. Bovendien ondersteunt ze de leerkrachten door het ter beschikking stellen van allerlei educatief en vakdidactisch materiaal waarmee de lessen zedenleer gestoffeerd kunnen worden.
De ouderwerking van HVV wil bovendien een band smeden tussen ouders, grootouders, leerkrachten, leerlingen en iedereen die begaan is met de lessen zedenleer.
Maar zij doet nog veel meer!

 1. Zij is begaan met de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en aarzelt niet om wanneer nodig haar stem te laten horen in het maatschappelijk onderwijsdebat.
 2. Zij verzet zich tegen elke vorm van onrechtvaardigheid op school en reageert in geval van moeilijkheden op de gepaste manier via haar ombudsdienst.
 3. Zij biedt info over en dienstverlening rond opvoedingsondersteuning (communicatie binnen het gezin, omgaan met uitgaansgedrag, geld, merkproducten, computerspelletjes, nieuw samengestelde gezinnen, scheiding, verdriet, rouw, pesten, drugs, veilig verkeer, studiekeuze, seksualiteit, relaties, diversiteit,…)
 4. Zij organiseert een brede waaier aan informatieve, educatie, culturele, sociale en recreatieve activiteiten en acties voor volwassenen en kinderen. Het is de ideale gelegenheid om vrij van mening te wisselen met andere ouders. Als lid ben je bovendien automatisch verzekerd voor al deze evenementen.

De afdeling H.V./Ouders Oostende organiseert ieder jaar :

 1. Krokusfeest (lentefeest voor 6-jarigen)
 2. Creanamiddag (voor alle leerlingen zedenleer)
 3. Joelfeest (voor alle leerlingen zedenleer)
 4. Bloemschikken (voor volwassenen en kinderen)
 5. Samenkomst met de leerkrachten zedenleer

Daarbij komen ieder jaar extra activiteiten zoals o.a. :

 1. Afrikalstkan (multiculturele gezinsnamiddag rond het thema Afrika) en Indialstkan (multiculturele gezinsnamiddag rond het thema India)
 2. Pizza- en popcornavond t.v.v. een goed doel
 3. Sponsorloop (in 2007 t.v.v. Mobile School en in 2008 en 2009 t.v.v. Wereldkids)
 4. Auditie voor Feest vrijzinnige Jeugd
 5. Tentoonstellingen in het VLC De Geuzetorre
 6. Voordrachtavonden

Wij verlenen ook onze medewerking aan of werken samen met andere verenigingen :

 1. Feest voor de Vrijzinnige Jeugd (Lentefeest voor 12-jarigen)
 2. Activiteiten samen met HV, VLC, Vermeylenfonds, Willemfonds

Onze afdeling beschikt tevens over een zeer goed gevulde vakmediatheek.