Op woensdag 15 november vond onze jaarlijkse voordrachtwedstrijd plaats. Deze heet al enige tijd niet meer zo, het is eerder een dramawedstrijd en dit jaar ontwikkelde deze activiteit zich meer tot een workshop drama. De kinderen leren op die manier veel meer bij en brengen zichzelf tot een hoger niveau. Onder leiding van de regisseur van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd gingen alle kinderen van de bovenbouw aan de slag om zich op te warmen. Heel veel expressieoefeningen op een speelse manier zodat de kinderen hun gêne al gauw verloren. Liep het in het begin nog een beetje houterig na enige tijd ontpopten sommigen zich algauw tot ware podiumbeesten. Na een half uurtje was het dan aan de beurt aan de kinderen van de lagere leerjaren om het beste van zichzelf te geven op het podium. De kinderen van het zesde leerjaar hadden dan even de tijd om ontspannend naar de anderen te kijken.

Vooraleer de zesdejaars op het podium los te laten werden ze opnieuw gecoacht  om zich zo expressief mogelijk te uiten. Dit aan de hand van allerlei dramaoefeningen  waarbij improvisatie en snelheid troef was. Nu waren ze wel degelijk voorbereid om het podium te betreden. En dat deden ze dan ook met verve. Op verschillende manieren brachten ze een zelf gekozen gedicht en gingen in dialoog met anderen.

Niettegenstaande het heel speelse karakter moesten de kinderen toch wat spanning van zich af schudden en dat deden ze in de pauze met een verfrissend drankje. Ondertussen had onze vakkundige jury tijd om alle acteertalenten uitvoerig te bespreken, waarvoor dank.

De dramawedstrijd blijft toch nog altijd een beetje een wedstrijd omdat we hier de presentatoren van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd selecteren. Er werden 5 kinderen geselecteerd die de presentatie op 20 mei 2018 op zich zullen nemen en er werd ook iemand aangeduid om het gedicht van Yves Catry “Maak me niet te wijs” voor te dragen.

Iedereen werd tenslotte naar huis gestuurd met een leuke troostprijs maar vooral een pak ervaring die hun nog goed van pas zal komen. De nieuw ingeslagen weg van deze activiteit laat bij iedereen een heel positief gevoel na en we gaan in de toekomst zeker verder op deze manier.

Categories: Nieuws